Servei de Mediació

Una  alternativa per a la RESOLUCIÓ  DE CONFLICTES entre alumnes,

desenvolupada per un equip de professors mediadors.

mediacio parlar                                       

SI TENS UN PROBLEMA AMB UN COMPANY
I ESTÀS DISPOST A COL·LABORAR PER SOLUCIONAR-HO

VINE A LA MEDIACIÓ!

EIXIREU GUANYANT!

 

 

Què és la mediació?

La mediació és el procés pel qual dues o més persones en conflicte tracten de buscar una solució de manera conjunta amb l’ ajuda d’altra persona: un mediador.

És un procés voluntari, la solució l’establireu vosaltres mateixos, de comú acord.

És un procés confidencial. Cap assumpte tractat es comentarà fora de les sessions de mediació.

És un procés eficaç. L’experiència d’altres centres ens diu que l’acompliment dels acords és superior al d’altres vies de solució.

És un procés educatiu. Ens ajuda a aprendre a col·laborar amb l’altre, a no fer ús de la violència, a respectar als altres, a ser més autònoms.

 

 

Hi ha alguna condició per a acudir-hi?

Sí, hi ha unes condicions bàsiques i imprescindibles que s’han de complir:

 mediacio mans

Què fan els mediadors?

Els mediadors ajuden a trobar una solució al conflicte entre els implicats. Són neutrals.


Què cal fer per a sol·licitar el Servei de mediació?

És molt fàcil. Simplement voler i demanar-ho a qualsevol professor.

També podeu sol·licitar-lo a través de la bústia de mediació, situada enfront de Consergeria.

Mai se us obligarà a acudir a aquest servei; sempre sereu invitats. Recordeu que depén de la vostra voluntat fer ús del Servei de Mediació. Sou lliures per fer-ne ús.

Després de la vostra petició se us informarà de l’hora i data de la primera sessió de Mediació.

mediacio bustia

Quins passos segueix la mediació?

 

Quins conflictes es tracten en mediació?

Es tracta la majoria de conflictes sorgits entre els alumnes.

 

Què pots fer si veus un problema en què creus que cal mediar?


Quines altres opcions tens si no vas a Mediació?

 

A qui es pot acudir?

L’Equip de Mediació del centre el composen: Cristina Miquel (Directora), Pilar Maudos y Artur Folch (Caps d’ Estudis), Mª Carmen Arnau (Departament d'Orientació), Lourdes Mondría i Pilar Moya.

 mediacio