Equip directiu

Directora: Cristina Miquel Boronad
    
Subdirectora: Rosa LLorca Agulló
    
Secretària: Rosa Sánchez Naharro
    
Caps d'estudis: Pilar Maudos Gimeno i Artur Folch Beltràn

 

Per tal d'entrevistar-se amb algun professor/a del centre o membre de l'equip directiu cal sol·licitar cita prèvia via telefònica, a través de consergeria o de l'agenda de l'alumne.