Avís legal

La utilització del contingut i/o servicis d'aquest portal web per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les condicions següents:


Condicions d’ús del portal.
L’I.E.S. L’Eliana, que depén de la Conselleria d’Educació, es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes i la Conselleria d’Educació no és responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb estes. Els textos, imatges, logotips i la resta de continguts inclosos en este portal són propietat de l’I.E.S. L’Eliana i la Conselleria d’Educació. Queda prohibida la transmissió, la distribució, la reproducció o l’emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté prèviament el consentiment de la Conselleria d’Educació i excepte quan s’indique el contrari.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a ser descarregat des d’este portal han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n’hi ha, que acompanye o s’incloga en el programari.

L’I.E.S. L’Eliana no es fa responsable dels possibles danys que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l’I.E.S. L’Eliana.


Protecció de dades de caràcter personal.
En compliment de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’I.E.S. L’Eliana l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d’Educació.
Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al centre o al Registre General de la Conselleria d’Educació:

I.E.S. L’Eliana
Avgda. Poliesportiu núm. 14
46183 L’Eliana (València)
 

La recollida de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els servicis oferits en esta web.

L’I.E.S. L’Eliana farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals i, en cap cas, venem este tipus d’informació.

L’I.E.S. L’Eliana li fa saber que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la LO 15/1999.

Legislació aplicable i jurisdicció.

Este avís legal es regix en tots i cada un dels seus aspectes per la llei espanyola i són competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’este portal els jutjats i tribunals de València.