Instruccions procediment d'entrega de llibres XarxaLlibres

S'informa que, en la pàgina web http://www.ceice.gva.es/va/bancdellibres ,estan disponibles:

 

1. Les Instruccions per al pagament de la segona fase del Programa XarxaLlibres.

2. Suscripció de participació en el banc de llibres per al curs 2016-2017.