Ajudes per l'adquisició de llibres de text del curs 2012-2013

La Tresoreria de la Generalitat Valenciana ha abonat les ajudes per l'adquisició de llibres de text del curs 2012-2013. Més informació.

img secretaria2 100 100