2n Batxillerat Ciències i Tecnologia

Assignatures

Troncals:

 • Història d'Espanya 3h
 • Castellà 3h
 • Valencià 3h
 • Anglés 3h
 • Triar una combinació entre:
  • Biologia 4h - Física 4h
  • Biologia 4h - Química 4h
  • Biologia 4h - Geologia 4h
  • Química 4h - Física 4h
  • Dibuix tècnic II 4h - Física 4h
  • Dibuix tècnic II 4h - Química 4h
 • Matemàtiques II 4h

 Específiques:

 • Història de la Filosofia 4h
 • Triar una entre:
  • CTM 4h
  • Dibuix Artístic II 4h
  • Fonaments d'Administració i Gestió 4h
  • Psicologia 4h
  • Història de la Música i de la Dança 4h
  • Francés II 4h
  • Tecnologia Industrial II 4h
  • TIC II 4h
  • Tècniques d'expressió graficoplàstica 4h
  • També es pot triar una de les següents troncals:
   • Física
   • Química

 

Contingut de Psicologia

Per què Psicologia?  explicat pels alumnes de 1r de Batxillerat

 Contingut de Disseny

 La matèria Disseny tendix a proveir als estudiants dels fonaments i destreses necessaris per a un nivell d'iniciació adequat, establint les bases per a desenrotllar estudis superiors dins d'este àmbit. Per tant, els estudiants s'han d'exercitar en la identificació i utilització dels mètodes projectuals, les tècniques i els sistemes habituals de representació, en el coneixement i experimentació de materials amb què es constituïxen els models i prototips, alhora que prenen consciència del problema que suposa acomodar a les necessitats humanes la forma, funció i dimensió estètica dels objectes que configuren l'entorn.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/