1r Batxillerat Ciències i Tecnologia

Assignatures

Troncals:

 • Filosofia 3h
 • Castellà 3h
 • Valencià 3h
 • Anglés 3h
 • Matemàtiques I 4h
 • Física i Química 4h
 • Triar una entre:
  • Biologia y Geologia 4h
  • Dibuix Tècnic I 4h

 Específiques:

 • Ed. Física 2h

Optatives. Triar 2 entre:

 • Anatomia Aplicada
 • Cultura Científica
 • Dibuix Artístic
 • Llenguatge i Pràctica Musical
 • Religió
 • Francés
 • Tecnologia Industrial
 • TIC

 

Contingut de Cultura Científica

Vivim rodejats de ciència; tot, o quasi tot, és ciència, des de l'ordinador que estan utilitzant per a llegir este text, fins als medicaments que prenen els majors per a controlar el colesterol. I els descobriments científics i avanços tecnològics se succeïxen, cada vegada, a major velocitat. Per tant adquirir una bona cultura científica és clau per a comprendre millor el món actual i desenrotllar capacitat crítica i d'anàlisi.

L'assignatura de cultura científica aporta formació sobre la manipulació i producció d'aliments, el canvi climàtic, aliments transgènics, clonacions, teràpia gènica, trasplantaments, terratrémols i erupcions volcàniques, problemes de sequera i inundacions, noves tecnologies en comunicació i informació, i altres temes relacionats.

La manera d'enfocar els dits temes és contrària a les classes magistrals, amb els coneguts exàmens al final de cada tema. Més aïna, els alumnes realitzen recerques sobre els seus continguts que, després, plasmen en diferents formats, com vídeos, còmics, presentacions, o qualsevol altre format que es plantege, buscant sempre l'originalitat.

 

Contingut de Anatomia Aplicada

La finalitat de l'assignatura Anatomia Aplicada és que l'alumnat que la curse obtinga una visió biològica del seu cos, a través del treball de continguts relatius a l'anatomia i fisiologia humanes.

La metodologia emprada és bàsicament procedimental, prioritzant les classes pràctiques, els projectes o la resolució de casos clínics sobre la teoria. Se cerca que l'alumnat adquirisca no solament coneixements sinó també habilitats relacionades amb el treball en el laboratori i amb pràctiques en ciències biomèdiques i, per tant, en el treball científic. Per a açò, a més del material bibliogràfic i de laboratori, s'empren diversos tipus de recursos tecnològics.

A tot açò, hem d'afegir la inclusió d'aspectes relatius als hàbits saludables, la salut a nivell col·lectiu i social i la reflexió crítica i informada davant qüestions sociocientífiques.