2n ESO

Assignatures

Troncals:

 • Física i Química 2h
 • Geografia e Història 3h
 • Castellà 3h
 • Anglés 3h
 • Matemàtiques 3h
 • Valencià 3h

 Específiques:

 • Música 2h
 • Educació física 2h
 • Religió o Valors ètics 2h
 • Tecnologia 2h
 • Educació visual i plàstica 2h

 Optativa (1 assignatura de 2h a triar entre):

 Tutoria 1h