Taller assistència a l'estudi

 

Destinataris: alumnes de 3r d’ESO que siguen promoció automàtica,  repetidors o que hagen suspés més de 4 assignatures.

Horari: dilluns de 16:00 a 17:50 i dijous de 16:30 a 18:20

Lloc: biblioteca del centre

Característiques del programa:

 • Seguiment dels treballs dels alumnes de tercer d’ESO:
  • Deures
  • Treballs
  • Presentacions
  • Lectures
 • Ajuda amb tècniques d’estudi per als exàmens
 • No són hores de classe sinó hores de treball autònom i assistit.
ParaEstudiarEficientemente

L'objectiu del taller és donar suport als alumnes de 13-14 anys que mostren dificultats a l’hora de seguir les classes. Són alumnes que es troben generalment a 3r d’ESO i que han de ser atesos perquè no abandonen la dinàmica de treball i d’estudi i puguen aconseguir el graduat escolar.

El centre ja duu molts anys implementant les mesures pertinents per ajudar-los, bé amb el Programa de Diversificació Curricular, bé amb el Programa de Qualificació Professional Inicial. Però enguany, a més, oferim als alumnes repetidors i de promoció automàtica matriculats a tercer d’ESO la possibilitat de vindre a l’institut per les vesprades. Considerem que és un reforç útil per a tots aquells alumnes que necessiten ajuda en tècniques d’estudi i constància a l’hora d’elaborar els treballs.

Les activitats es fan a la biblioteca, on hi ha els recursos bibliogràfics i informàtics necessaris per al seu treball autònom. Una vegada acceptada la proposta per part dels pares, els alumnes hi han d’assistir obligatòriament i en cas que s’absenten durant més de dues setmanes i no ho justifiquen adequadament, perden la plaça.