1r ESO

Assignatures

Troncals:

  • Biologia i Geologia 3h
  • Geografia i Història 3h
  • Castellà 3h
  • Matemàtiques 4h
  • Anglés 3h
  • Valencià 3h

Específiques:

  • Ed. Física 2h
  • Valores ètics o Religió 2h
  • Música 2h
  • Tecnologia 2h (Triar entre Castellà o Anglés)

Optativa (1 assignatura de 2h a triar entre):

Tutoria 1h

 (*) Aquesta assignatura consistirà en reforçar les àrees instrumentals i serà assignada a l'alumne pel centre en virtut de les seves necessitats